Aanmaning ontvangen?

Onlangs heeft u van Wellink Incasso een aanmaning ontvangen. Deze aanmaning is door ons verstuurd namens een opdrachtgever van Wellink Incasso. Om welke opdrachtgever het gaat kunt u lezen in de aanmaning die u ontvangen heeft. Hierin staat tevens het bedrag vermeld dat u verschuldigd bent inclusief de incassokosten.

Incassomaatregelen voorkomen

Om verdere incassomaatregelen te voorkomen, adviseert Wellink Incasso u het bedrag waarvoor u aangemaand bent meteen te betalen. U kunt de totale openstaande vordering inclusief de incassokosten overmaken naar rekeningnummer NL98INGB0006368828 ten name van Wellink Incasso BV onder vermelding van het factuurnummer. Of maak gebruik van iDEAL of PayPal.

iDEALPayPal

Niet eens met de vordering?

Bent u het niet eens met de vordering of kunt u het bedrag niet ineens voldoen? Indien u het niet eens bent met de vordering dient u schriftelijk uw verweer in te dienen. Dit kunt u doen per post of per e-mail. Mocht u de vordering al hebben betaald, dan verzoeken wij u uw betaalbewijs op te sturen naar Wellink Incasso. Dit kan per post of per e-mail.

Onduidelijke juridische termen

Zijn bepaalde juridische termen niet duidelijk? Een uitleg van de meest voorkomende termen vindt u terug in het juridisch woordenboek.